Veit du kvifor du vil byte utdanning?

Det er heilt vanleg å kjenne på tvil, både tidleg i utdanninga og seinare. Start med å finne meir ut av kva som får deg til å vilje byte. Det kan vere du oppdagar at det er noko anna enn sjølve utdanninga som gjer at du tviler.