Vet du hvorfor du har lyst å bytte utdanning?

Det er heilt vanleg å kjenna på tvil, både tidleg i utdanninga og seinare. Byrj med å finna meir ut av kva som får deg til å vilja byta. Det kan vera du oppdagar at det er noko anna enn sjølve utdanninga som gjer at du tviler.