Sjekk kva studium du kan kome inn på

Dersom du er usikker på kva studium du kan kome inn på, kan du bruke karakterkalkulatoren i kombinasjon med studieveljaren på utdanning.no.

Legg ganske enkelt inn informasjon om deg sjølv og karakterane dine i karakterkalkulatoren, og bruk deretter studieveljaren for å sjå kva du har å velje mellom.