Sjå kva yrker som finst

Jobbkompasset er eit praktisk verktøy frå utdanning.no som hjelper deg å utforske moglege yrke ut frå tema, kategoriar og fagfelt.

Jobbkompasset gir deg høve til å sette yrka som favoritt og lagre yrka du synest ser mest spennande ut, samstundes som du kan lese meir om dei du har lagra (les heile yrkesbeskrivinga på utdanning.no). Finn du fleire interessante fagområde, kan du gå gjennom desse eitt om gongen.

Prøv sjølv her