Se kva yrka som fins

Jobbkompasset er eit praktisk verktøy frå utdanning.no som hjelper deg å utforske moglege yrke ut frå tema, kategoriar og fagfelt.

Jobbkompasset gir deg høve til å favorittmarkere og lagre yrka du synest ser mest spennande ut, samstundes som du kan lese meir om yrka du har lagra. Finn du fleire interessante fagområde, kan du gå gjennom desse eitt om gongen.

Prøv sjølv her