Øv deg på intervjuspørsmål

Her kan du få hjelp til å øve på spørsmål du kan få i jobbintervju. Dei er tilpassa stillingsannonsen du legg inn. Vi bruker ChatGPT til å lage døme på spørsmål.

Andre spørsmål

I tillegg til spørsmåla som blir foreslått, kan du øve deg på å svare på:

  • Kvifor vil du ha akkurat denne jobben?
  • Korleis vil du løyse arbeidsoppgåvene?
  • Døme på korleis du handterer ulike situasjonar.

4 tips til intervju

Du kan trykkje på knappen "Lag spørsmål" fleire gonger for å få nye forslag.