Kven kan du snakke med og korleis kan dei hjelpe deg?

Det er mange du kan kontakte for å snakke om moglegheitene dine.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar kan hjelpe deg med å sjå moglegheitene dine. Du kan kontakte karriererettleiarane våre på chat og telefon.

Studierettleiar / rådgivar

Studierettleiar eller rådgivar kan hjelpe deg med å sjå på alternativ for utdanninga du tek. Til dømes:

  • Permisjon
  • Utsetjing
  • Endring av utdanningsplan
  • Tilrettelegging