Gjer studievalet enklare ved å sjå på pluss og minus

Vippar du mellom to–tre studium, eller er du litt usikker på om det studiet du ønskjer deg, er ein god match?

Då kan det vere lurt å lage ei liste med pluss og minus ved dei ulike alternativa. Ved å setje ord på tankane dine kan du enklare danne deg eit heilskapleg bilete.

Ønskjer du å teste det ut, kan du fylle ut boksane under og laste dei ned når du er ferdig.