Få hjelp til å skrive jobbsøknaden

Her kan du få hjelp til å lage eit førsteutkast til ein jobbsøknad ved å leggje inn stillingsannonse og CV. Utkastet er tilpassa jobben du skal søkje på, og vi bruker ChatGPT til å skrive teksten.

Førsteutkastet kan innehalde feil og unøyaktigheiter.

3 ting du må sjekke:

  • Har du den utdanninga og erfaringa søknaden seier du har?
  • Beskriv søknaden deg som person?
  • Manglar det noko du tenkjar er viktig at arbeidsgivar får vite om deg?

5 tips til søknad