Lag førsteutkast til jobbsøknaden

Her kan du få hjelp til å lage eit førsteutkast til ein jobbsøknad ved å leggje inn stillingsannonse og CV. Utkastet er tilpassa jobben du skal søke på, og vi bruker ChatGPT til å skrive teksten.

Førsteutkastet kan innehalde feil og unøyaktigheiter.

4 ting du må sjekke:

  1. Har du den utdanninga og erfaringa søknaden seier du har?
  2. Beskriv søknaden deg som person?
  3. Passar orda i søknaden med korleis du snakkar og skriv?
  4. Manglar det noko du tenker er viktig at arbeidsgivar får vite om deg?

5 tips til søknad

Verktøyet er i ein utviklingsfase, og er inntil vidare berre på bokmål.