Vidareutdanning

Tenker du på å ta meir utdanning eller eit kurs, samtidig som du er i jobb? Lurar du på om det lønner seg, eller kva moglegheiter det er for å få støtte til å ta utdanning?

Her får du tips til kvar du kan leite etter utdanning, korleis du kan sjå på om det lønner seg for deg, eller få informasjon om ulike støtteordningar.


Innhald