Eg undrar på om eg skal bytte utdanning

Korleis kan du finne ut om du skal bytte retning?

Det er mange som ikkje treffer første gong dei velje utdanning. Her er nokre tips som kan hjelpe deg med å ta et val om kva du kan gjere. Du kan undersøke korfor du vil bytte, kva alternativ du har og kven du kan snakke med.


Innhold