4 tips til å undersøke lønn

Det er mykje som påverkar lønn. Alder, erfaring, utdanningsnivå, kor mykje du jobbar og om det er offentleg eller privat er nokre døme.

Statistisk sentralbyrå oppgir at den gjennomsnittlege årslønna i Noreg er 676 000 kr. Det er fordi nokre få med veldig høg lønn dreg snittet opp. Typisk årslønn, altså medianlønn, i Noreg er 608 000 kroner ifølgje Utdanning.no.

Her kan du finne informasjon om lønn:

Framleis usikker?

Her kan du snakke med ein karriererettleiar på chat og telefon.