4 tips til korleis du kan finne ut meir om yrke

Her er fire tips til hvordan du kan bli bedre kjent med ulike yrker.

Veit du ikkje kva yrke du er interessert i? I Jobbkompasset til utdanning.no kan du finne yrke sortert på interesseområde.

1. Les skildringar

Yrkesbeskrivelser finn du på utdanning.no.

Tips til kva du kan sjå etter

  • Arbeidsoppgåver i yrket
  • Kva eigenskapar du bør ha
  • Kva utdanning du må ta
  • Kvar du kan jobbe Intervju med personar i yrket 

2. Sjå film

3. Sammenlign

Finn likskapar og forskjellar mellom yrke. Du kan bruke utdanning.no verktøyet sitt for å samanligne lønn, utdanningsbakgrunn og arbeidsmarknad.

4. Snakk med andre

Snakk med nokon i yrket du vil vite meir om. Send ein e-post med spørsmål, ring eller avtal eit besøk for å sjå korleis dei jobbar.

Challenge:

Gå inn i oversikta over yrkesskildringane på utdanning.no og les om et yrke du aldri har høyrt om! Kanskje finst det yrke du ikkje visste eksisterte?