4 tips for å bli kjent med linjene

Du kan velje mellom 5 studieførebuande utdanningsprogram på VG1. Her er fire tips for å bli kjent med dei.

1. Få oversikt 

Kva kjem du til å lære? Kva kan du velje som VG2?

Du kan finne informasjon om utdanningsprogramma på vilbli.no. 

2. Sjekk ut faga 

Sjå kva fag som er i dei studieførebuande utdanningsprogramma:

3. Sjå film  

Nokre skular har laga film som viser skulen og utdanningsprogramma. Du finn slike filmar på: 

4. Snakk med andre

Snakk med andre som går eller har gått utdanningsprogramma du vurderer. Hugs at det er personlege meiningar du får, og det er ikkje sikkert du vil oppleve det same. Still spørsmål som: Kva gjer de i timane, i dei ulike faga? 

Du kan også ta kontakt med dei vidaregåande skulane du vurderer.

Challenge:

Undersøk det utdanningsprogrammet du veit minst om, eller det du er sikker på at du ikkje vil velje. Kanskje oppdagar du noko nytt?