4 alternativ når du vurderer å byte utdanning

1. Hald fram i utdanninga

Sjølv om du vurderer å byte utdanning kan det hende at du vel å ikkje gjere det. Sjekk kva moglegheiter du har viss du held fram:

  • Korleis vil utdanninga vere vidare?
  • Få hjelp til å sjå om på ulike løysingar, som kan vere: fullføre delar av utdanninga, endre faga, permisjon og deltid.

2. Byt utdanning

Det er ikkje uvanleg å byrje på ei utdanning, for så å skifte meining. Viss det er ei anna utdanning du heller vil ta, kan du byrje med å:

  • Sjekke moglegheitene for å få byte i løpet av skoleåret
  • Søke på utdanninga

3. Byt utdanningsstad

Trivst du med utdanninga, men ikkje lærestaden? Sjekk ut om du kan ta utdanninga:

  • Ein annan stad
  • En annan måte, til dømes på nett, deltid eller i opplæring i bedrift.

4. Gjer noko anna

Du må ikkje ta utdanning no viss det ikkje passar. Du kan jobbe, ta kurs eller ulike førarkort. Sjekk ut: