Metodikk og faglig standard

På denne siden finner du informasjon om modellen vi bruker, hvordan vi jobber med fagutvikling, og vår veiviser for digital karriereveiledning. 


Modell for digital karriereveiledning

I veiledning bruker vi en modell for samtalestruktur. Denne modellen har fire faser, med fokus på læringsperspektivet gjennom Kolbs læringssirkel og områdene for utforsking og læring.

Klikk deg rundt i modellen:

Kilder: Kommunikasjonsmodellen 4K fra eVejledning i Danmark og Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning

Kvalitet i karriereveiledning består av fire deler, som til sammen setter en faglig standard for Karriereveiledning.no: 

De fire delene jobber vi systematisk med. Det gjør vi blant annet gjennom:

  • Kollegaveiledning.
  • Bruk av veiledningsmetodikk.
  • Kompetanseheving.
  • Utvikling av innhold på nettstedet.
  • Kvalitetsutviklingsarbeid. 

Veiviser for digital karriereveiledning

Vi har laget en veiviser for digital karriereveiledning basert på arbeid med fagutvikling og erfaringer gjort i veiledning. Veiviseren og mer informasjon om den finner du presentert i Kvalitetslaboratoriet