Verktøy for å søke jobb

Her er verktøy som kan brukes når du skal søke jobb. 

Verktøyene kan hjelpe deg med å se hvilke jobber du kan søke på, og hvordan du kan beskrive dine egenskaper og kompetanser. Videre kan du få et førsteutkast til en jobbsøknad og trene på intervjuspørsmål.


Innhold