Hvorfor kan det være vanskelig å ta et valg?

Vi tar rundt 2 millioner valg i løpet av livet, og du står midt i et av de viktigste av dem. Hvilken utdanning skal du ta? Hva skal du bli?

Det er ikke uvanlig å synes det er vanskelig å velge. Og spesielt utdanningsvalg er det gode grunner til at er vanskelig. En hovedgrunn er at hjernen ikke er laget for å ta så kompliserte valg.

Når blir det vanskelig å velge?

Forskning[1] viser at det blir spesielt vanskelig å velge når:

●      du har mange valgalternativ 
●      du sliter med å forutsi konsekvensene av valget 
●      valget betyr mye for deg 
●      det er vanskelig å sammenlikne det du skal velge mellom

For mange skårer valget av utdanning full pott på disse punktene. Resultatet kan bli det psykologer kaller valgoverbelastning. Her er noen tegn på at valgoverbelastningen råder: Du unngår å ta valget så lenge som mulig. Du er redd for at du kommer til å angre uansett hva du velger. Du får lyst til å ta et kjapt valg basert på magefølelsen, med dette er ikke nødvendigvis så lurt.

Magefølelsens bakside

Magefølelse er en god ting å ha i livet. Den gjør at du klarer å takle den vanvittige mengde informasjon og alle valgene du må ta i løpet av en helt vanlig uke. Samtidig viser forskning at den er en dårlig veileder når vi skal ta viktige og kompliserte valg, som utdanningsvalg gjerne er.

Magefølelsen baserer seg for eksempel for mye på den lettest tilgjengelige informasjonen, som utdanninger venner og familie snakker mye om eller som nevnes ofte i media. Problemet er naturligvis at det venner prater om eller det som får mange klikk i media ikke nødvendigvis er det som passer deg best.

Går du i bekreftelsesfellen?

Når vi baserer oss på magefølelsen har vi også en lei tendens til å bekrefte de antakelsene vi allerede har. Om du allerede trekkes mot et utdanningsvalg, er sannsynligheten stor for at hjernen din vil finne støtte for det valget og litt for raskt utelukke andre alternativ. Det er en god ting å være trygg på valget sitt, men virkelig trygg er man først når man vurdere alle alternativene nøye. Å være helt sikker på at utdanningsløpet du har valgt blir det eneste rette er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.

Så, hvordan skal du unngå å ta et forhastet valg, men samtidig ikke bli helt overveldet av informasjon? Her kan du lese om seks trinn mange kan ha nytte av å følge.

Tekst utarbeidet i samarbeid med psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg.

[1] Chernev, A., Böckenholt, U., Goodman, J.(2015) Choice overload: A conceptual review and meta-analysis, Science direct, 25(2), pp. 305-312. doi: 10.1016/j.jcps.2014.08.002