Hva vet du om utdanning for voksne i jobb?

Jeg må ta en master for å få de beste jobbmulighetene.
Jeg må slutte i jobben for å ta utdanning.
Jeg får høyere lønn hvis jeg tar mer utdanning.
Jeg må gå på universitet eller høgskole for å ta mer utdanning som voksen.
Jeg har få muligheter til å ta mer utdanning etter fagbrev.
Jeg må ha fullført videregående for å søke universitet, høgskole eller fagskole.