Derfor kan det være vanskelig å ta et valg

Valg av jobb er en stor beslutning for mange. Det kan være ekstra vanskelig å bestemme seg hvis du er usikker på resultatet av valget.

Hvorfor så vanskelig?

Å ta valg om jobb kan være utfordrende. Det kan være ekstra vanskelig når du er usikker på hva som vil skje og føler at valget er viktig. Noen ganger utsetter vi valget for å slippe unna stress, men det kan gi kortvarig lettelse. Det kan føre til at vi fortsatt tenker på valget som vi ikke har tatt.

Du kan støte på to vanlige tankefeller før du tar en beslutning –  informasjonsfellen og frykten for å angre.

  • Informasjonsfellen: vi tror ofte at mer informasjon vil gjøre valget lettere, men livet har en tendens til å overraske oss uansett hvor mye vi vet på forhånd. Å leve med at usikkerheten kommer til å være der, og at ting kanskje ikke blir helt som man tenker, er viktig å minne seg på.
  • Frykten for å angre: det er også vanlig å være redd for å ta feil valg, og denne frykten kan gjøre at du ikke tar et valg. Du kan tenke over i hvilken grad det er frykten for å ta feil som påvirker valget ditt. Hvis svaret er ja, kan det være nyttig å undersøke hvilke valgmuligheter som er gode nok. 

Hjernen din beskytter deg

I et kjent eksperiment ble deltakerne delt i to grupper. Begge gruppene tok samme type valg, men bare den ene gruppen hadde mulighet til å ombestemme seg. Resultatet viste at de som ble mest fornøyd med valget var de som ikke kunne ombestemme seg. De som kunne ombestemme seg ble gradvis mer misfornøyd. 

Sagt med andre ord: Når vi først tar valg, så er hjernen vår vanligvis ganske god til å sørge for at vi tilpasser oss det valget.

Hva kan du gjøre?

Det er viktig at du ikke er for hard mot deg selv. Det finnes ingen garantier for at alt går som du håper eller planlegger. Noen ganger er det nødvendig å se på valget på nytt og justere kursen etter hvert som du lærer mer.

Teksten er utformet i samarbeid med psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg