4 tips til intervju

Det viktigste du gjør i intervjuet er å vise hva du kan bidra med i jobben. Det kan du øve på når du forbereder deg. Og husk - det er helt normalt å være nervøs! 

1. Finn ut hvilken type intervju du skal på 

Intervjuformen kan ha betydning for hvordan du skal forberede deg. Du kan ta kontakt med kontaktpersonen oppgitt i stillingsannonsen om du er usikker på hvordan intervjuet gjennomføres. 

Her er noen eksempler på forskjellige typer intervju: 

  • Individuelt  
  • I gruppe 
  • Med oppgaver som du skal løse 
  • Med personlighetstest  

2. Forbered deg 

3. Øv på å presentere deg 

  • Du kan øve på å presentere deg alene, for en venn, eller du kan kontakte en karriereveileder. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva du blir spurt om, men det er god trening å øve på ulike spørsmål og svar.  
  • Noen liker å lage seg tankekart eller skrive stikkord. Disse kan du ta med i intervjuet. 

4. Still spørsmål i intervjuet 

  • Vær sikker på at du forstår spørsmålet. Du kan be arbeidsgiver om å gjenta spørsmålet, utdype, eller at det stilles på en annen måte.
  • Husk at du skal vurdere om dette er en jobb du vil ha. Still spørsmål i løpet av intervjuet om du trenger mer informasjon om for eksempel jobben, arbeidsgiver, eller vilkår. 

Etter intervjuet 

Vær forberedt på at det av og til kan ta tid før arbeidsgiver gir tilbakemelding.  

Hvis du ikke får jobben, er det mulig å be om tilbakemelding. Det kan gi deg noen tips til den neste jobben du søker på. Du kan for eksempel spørre om: 

  • Hva ville gjort meg mer aktuell for stillingen? 
  • Har du tips til hva jeg kunne gjort annerledes?