4 alternativer når du vurderer å bytte utdanning

1. Fortsett i utdanningen

Selv om du vurderer å bytte utdanning kan det hende at du velger å ikke gjøre det. Sjekk hvilke muligheter du har hvis du fortsetter:

  • Hvordan vil utdanningen være videre?
  • Få hjelp til å se om på ulike løsninger, som kan være: fullføre deler av utdanninga, endre fagene, permisjon og deltid.

2. Bytt utdanning

Det er ikke uvanlig å begynne på en utdanning, for så å skifte mening. Hvis det er en annen utdanning du heller vil ta, kan du begynne med å:

  • Sjekke mulighetene for å få bytte i løpet av skoleåret
  • Søke på utdanningen

3. Bytt utdanningssted

Trives du med utdanningen, men ikke lærestedet? Sjekk ut om du kan ta utdanningen:

  • Et annet sted
  • En annen måte, for eksempel på nett, deltid eller i opplæring i bedrift.

4. Gjør noe annet

Du må ikke ta utdanning nå hvis det ikke passer. Du kan jobbe, ta kurs eller ulike førerkort. Sjekk ut: