Skip to main content

Kort om jobbsøking

CV, søknad og intervju

Når du skal søke på jobb er det viktig å vise arbeidsgiver at du er den de er på utkikk etter. Det er i CV og søknad at de får et førsteinntrykk av hvem du er som arbeidstaker.

Nøyaktig hvordan en CV og en søknad skal se ut endrer seg over tid, og varierer etter bransje. I noen tilfeller kan det å skille seg ut være det som skal til for at du får jobben, mens noen ønsker et standard oppsett.

Hva menes med "varierer etter bransje"?

Søker du på jobb hvor du skal skrive mye, vil kravet til hvordan du skriver være høyt. Er det en grafisk jobb så vil kravet til tekst, bilder og kreativitet i CV og søknad være høyt. Hvis du vet at du søker på en jobb hvor det er andre krav, er vår anbefaling at du setter deg inn i hvordan den bransjen du vil inn i ønsker at søknaden skal se ut.

 

Fem tips til søknadsprosessen

 

 1. Les stillingsannonsen godt

  Se nøye på teksten og legg spesielt merke til hva arbeidsoppgavene innebærer, samt hva du skal kunne. Det er også stor forskjell på “krav til kompetanse” og uttrykk som «bør ha», eventuelt «fordel om» du har. Et krav betyr at du må ha kompetansen for å utføre jobben. "Bør ha” er kunnskap arbeidsgiver ønsker seg, men som ikke er avgjørende for at du kan bli ansatt.
   

 2. Let etter informasjon om mulig arbeidsgiver

  Det kan være lurt å vite mest mulig om den arbeidsplassen du søker på jobb hos. Her er det flere mulige kilder til informasjon. Du kan for eksempel sjekke Brønnøysundregistrene, nettsidene til bedriften, eventuelt høre med bekjente om de har kunnskap om bedriften.
   

 3. Skreddersy søknad og CV til jobben du ønsker deg

  Se på informasjonen du har samlet inn om jobben og arbeidsgiver og vis frem det du kan som passer til den aktuelle jobben.
   

 4. Be om hjelp

  Det er lurt å få noen andre til å se over CV og søknad for å gjøre den enda bedre. De kan for eksempel se om det er noen feil, om teksten er forståelig, eventuelt om du bør legge noe til. Du kan spørre en venn eller en kollega om hjelp, alternativt er det mulig å kontakte profesjonell hjelp. For enkle spørsmål og tilbakemeldinger, som kan tas i chat eller pr telefon, kan du kontakte karriereveiledning.no. Hvis du har behov for mer veiledning kan karrieresentrene kontaktes.
   

 5. Ta kontakt om du har ekte spørsmål

  Du kan ringe arbeidsgiver for å få mer informasjon om stillingen, markere at du er interessert, eller få forklart ting du er usikker på i annonsen. Men du bør tenke over om du har et ekte spørsmål som du ønsker de skal svare på. Dersom du ringer, er det lurt å spørre om personen har tid til å prate nå.

Hva kan du skrive i en CV?

CV

Hva kan du skrive i en søknad?

Søknad