Skip to main content

Hva er en god CV?

En CV viser arbeidsgiver hva du har gjort frem til nå, og er en fremstilling av din kompetanse og bakgrunn. Den skal ha nok informasjon til at arbeidsgiver får en god oversikt over hva du kan, og den bør ikke være for lang.

Mange organisasjoner har gått over til digitale verktøy som Webcruiter og Jobbnorge, men det er fortsatt en del som ønsker at du sender en egen CV.

Hva skal være med?

Vi anbefaler at du tilpasser CV-en til jobben du søker på, og arbeidsgiveren det er snakk om. Teksten i stillingsutlysningen gir deg informasjon om hva de har behov for og hva de ønsker seg av en ny ansatt. Om det er krav til kvalifikasjoner bør du vise at du har fylt disse kravene i CV-en. Det kan være som en del av tidligere jobber, eller et kurs eller en utdanning du har gjennomført.

Det kan være lurt å finne synonymer til ordene arbeidsgiver bruker i utlysningsteksten for å beskrive det du kan. Vis hvorfor det er relevant for den stillingen du søker på nå og begrunn.

CV-en bør være kortfattet, men samtidig må du passe på at du får med det som er relevant.

"Hull" i CV

Det er ikke all livserfaring som lar seg dokumenterer. For eksempel dersom du har vært syk, på reise, sonet, hjemmeværende, eller dersom du ikke har hatt jobb. Det kalles ofte å ha «hull i CV-en».

Det kan være vanskelig å forklare hvorfor du ikke har vært i jobb. Det er ingen fasit, og enkelte valg er vanskeligere å skape forståelse for enn andre.

Viktig:

 • Hvilken jobb du søker har mye å si. 

 • Du må bestemme deg for hvor åpen du ønsker å være - det er avhengig av hvor mye erfaringen din påvirker jobben, og hvor lang tid det har gått.

 • Hvordan du uttrykker deg er personlig, gjør det som føles rett for deg.

Bilde på CV

Du bestemmer selv om du skal ha bilde på CV. Dersom du vil bruke bilde, anbefaler vi at du velger et i passfotoformat.

Vi vil anbefale deg å sjekke hva som er vanlig i den bransjen eller den type stilling du ønsker deg.

Rekrutteringsbyrå foretrekker ofte bilde. Jobber hvor du skal være presentabel: resepsjon på hotell/butikk/servitør kan det være lurt å bruke bilde. Søker du derimot på en jobb i bygda der hvor alle kjenner alle, er kanskje ikke bilde det viktigste.

Referanser

Sjekk hva som står i utlysningsteksten først, og skriv opp det arbeidsgiver ber om. Vanligvis vil dette være navn, rolle og kontaktinfo på de referansene du ønsker å sette opp. Det er viktig at du har snakket med referansen din og spurt om du kan sette dem opp. Det er også mulig å sette inn «referanser oppgis ved behov», hvis du ikke ønsker å snakke med referansene dine før et eventuelt intervju.

Dette bør du spørre referansen din om:

 • Spør om de kan være din referanse
 • Si hvilken jobb det gjelder
 • Si fra hvis du blir innkalt på intervju sånn at de vet at de kan bli kontaktet

CV-mal

Hva som er en god CV-mal varierer mellom bransjer, yrkesgrupper og hvilken stilling du søker på. Uansett er det viktigste at du lager en ryddig og godt strukturert CV, der arbeidsgiver lett kan se hva som er din kompetanse. Det er flere maler på nett du kan bruke og disse finner du enkelt ved å gjøre et nettsøk på for eksempel «cv mal».

Oppsett av CV

Dette er innhold som vanligvis brukes i en CV.

 • Personlige opplysninger:

  Helst en linje med navn, adresse, mailadresse, telefon og fødselsdato. Obs: Tenk over hvilken mailadresse du bruker i CV-en. En profesjonell konto bør bestå av navnet ditt før alfakrøllen, i stedet for et kallenavn fra ungdomstiden.

 • Nøkkelkvalifikasjoner (valgfritt)

  Nøkkelkvalifikasjonene kan være en mulighet til å fange arbeidsgivers interesse. Her kan du trekke frem oppsummering av de områdene du har utdanning eller kompetanse innen som er relevant for stillingen, eller gode egenskaper du har som er viktig i stillingen du søker på.

 • Arbeidserfaring og utdanning:

  Det du har gjort sist skal stå øverst.

  Hvis du studerer eller går på skole skal utdanningen din stå øverst. Her kan du skrive en til to linjer til å beskrive hva studiene inneholdt.

  Hvis du er i jobb skal denne stå øverst. Her kan du skrive en til to linjer om hva arbeidsoppgavene og eventuelt ansvarsområdene inneholder.

  Rekkefølgen videre bør du bestemme ut ifra det som er viktig for stillingen du søker på. Har du mange småjobber og kurs kan du sette det i en oppsummerende bolk hvis du har jobbet lenge.

 • Annet:

  Her kan du skrive om dine fritidsaktiviteter som teller positivt for den jobben.

 • Språk og sertifikat:

  Sett opp det som er positivt for jobben.

 • Referanser

Annen informasjon