Skip to main content

Slik kan du ta videregående ved siden av jobb

Event Intro

Er du voksen og har lyst å fullføre videregående eller ta et fagbrev?

Innhold:

  • Hvilke muligheter finnes?
  • Hvordan kan du finne informasjon?
  • Hvem kan hjelpe deg?

Tidspunkt: 17. november kl 19.00 - 19.30

Event Date
-
Webinar
Text version