Skip to main content

Hvordan hjelpe ungdom i valg av videregående skole

Event Intro
Kjenner du en ungdom som skal velge videregående opplæring, og er usikker på hvordan du kan bidra? I dette webinaret får du informasjon om tilgjengelige ressurser, og hvordan du kan støtte ungdommen i valget.
Tidspunkt
14.11.23 kl. 19:00 - 19:30
Utdanning

Innhold:

  • Hva er viktigst for ungdom når de skal velge?
  • Hvordan kan du bli kjent med de ulike utdanningsprogrammene?
  • Få en verktøykasse du kan bruke for å hjelpe.

Målgruppe: 

Foresatte til elever på 10. og 9. trinn