FAQ

Jeg tar en doktorgrad, men hører at det er vanskelig å få jobb innenfor mitt fagfelt. Hva kan jeg gjøre?

Sjekk om fakultetet eller karrieretjenesten ved utdanningsinstitusjonen din tilbyr veiledning eller et skreddersydd karriereprogram for de som tar doktorgrad. Hvis du ønsker å jobbe et sted der de vanligvis ikke ansetter doktorander, vil det være ekstra viktig å gjøre en grundig kartlegging av hva som er din kompetanse, og sette ord på det slik at det blir forståelig for de som er litt utenfor ditt fagfelt. Da hjelper du arbeidsgiveren å forstå relevansen av din kompetanse. Let etter arbeidsgivere som er opptatt av det samme som deg, og som kan dra nytte av din kompetanse. Sett ord på hva du vil bidra til der. Kanskje du skal ta kontakt direkte og spørre om du kan sende en åpen søknad? Eller høre om de vil ha en presentasjon av funnene fra din avhandling? Noen ganger kan slike strategier føre til jobbmuligheter. Drøft gjerne din situasjon med en karriereveileder hos oss for å utforske dine muligheter.