Chat og telefon for fagpersoner

Som fagperson kan du bruke chat og telefon for faglige drøftinger eller hjelp til å finne informasjon på vegne av dine veisøkere. 

«Det var veldig fint å få drøfte problemstillingen med en "kollega"» (Rådgiver)

Tjenesten er anonym, men si gjerne hvilken rolle du har. For eksempel om du er lærer, rådgiver eller karriereveileder. 

Eksempler på spørsmål fra fagpersoner 

– Har et spørsmål fra en elev: Hvis eleven søker fritak fra norsk sidemål, hvilke konsekvenser får dette ift studier eller yrker? 

– Jeg sitter sammen med en veisøker som har et stort ønske om å bli frisør i Norge. Han har VGS fra hjemlandet. Hvilke muligheter har han?

– Trenger å drøfte litt på vegne av en veisøker. Vet du noe om det er reelle muligheter for å komme inn på høyere utdanning basert på realkompetansevurdering?

Andre henvendelser

Hvis du har tilbakemeldinger, innspill eller andre henvendelser: send e-post til redaksjonen@karriereveiledning.no